Zpět / Back


      Pte. Parkin zádumčivě pozoruje svůj vůz, dočasně proměněný v odkladiątě materiálu - Memoriál Generála Knopa, ®amberk, 2009
      Pte. Parkin contemplatively watching his car, temporarily used as unit warehouse - Gen. Knop remembrance day, ®amberk, 2009