Zpět / Back
                                  Na stráži, leden 1945, prostor Geelen, Holandsko, akce Ardeny 2010
                         Watching the perimeter, January 1945, Geelen op. area, Holland, Ardennes 2010 event 

                Fotografie použita s laskavým svolením autora / Courtesy Marek Rak