Přestože jediným relevantním pramenem při naší snaze o znovuzrození 12. čety pro nás zůstávají nadále paměti poručíka Goodbodyho, tak jak je zaznamenal Patrick Ryan v knize "Jak jsem vyhrál válku", snažíme se k problematice přistupovat s maximální zodpovědností a po stránce výstrojové, výcvikové i organizační plně vycházíme z dobových armádních předpisů.
Tomu odpovídá i současné zařazení 4th batt. of Musketeers do 168. brigády 56. (londýnské) pěší divize. Posádkovým městem praporu zůstává i nadále Runcorn, kde sídlí doplňovací a výcvikové středisko - "B" Echelon. "A" Echelon, čili operačně nasazená bojová jednotka 4th batt. of Musketeers, je pak vysílán do pole dle požadavků War Departementu právě v sestavě 56. pěší divize, případně jiných uskupení dle válečné potřeby. O nasazeních "A" Echelonu více v záložce AKCE.
Pro základní informace o organizaci britské armády klikněte na obrázek rukávového značení (Shoulder Titles) nebo zde.

Naše reenactmentová skupina pak konkrétně ztvárňuje velitelské družstvo 12.čety. Základní informace o organizaci britské pěší čety a družstva naleznete zde.
Inspirativní a unikátní soubor britských instruktážních filmů naleznete zde.

Jmenovitě ho tvoří:

		 
		 Lt. Goodbody Ernest - Platoon Commander (Ret.) 
		 Sgt. Transom Quido - Platoon Sergeant (Ret.)
		 Pte. Gripweed Henry E. - Orderly/Bren No.1 
		 Pte. Clapper Rudyard MiD - Mortar No.1 (Ret.) R.I.P.    
		 Pte. Juniper Lewis - Mortar No.2		 
		 Pte. Frost James - Rifleman/Bomber (Det.)
		 Pte. Bliss Joseph - Mortar No.1
		 Pte. Maloney Marty - Bren. No.2
		 Pte. Coleman Christopher - Rifleman/Runner
		 Pte. Maverick John - Mortar No.2 (MIA)
		 Pte. Parkin Michael - Rifleman/Driver (MIA)
		 Pte. Spool Curtiss - Runner (Ret.)
		 Pte. Drogue Frederick - Batman (Ret.)

Základní informace o hodnostech v britské armádě naleznete zde.

Vzhledem ke kvalitní práci našich polních dílen a mravenčímu úsilí pobočníka Capt. Tableta je 12. četa vyzbrojena i nad rámec svých tabulkových stavů a na některých akcích poskytuje ostatním jednotkám vítanou palebnou podporu svým funkčním kulometem Bren - v takovém případě vyčleňuje ze své sestavy kulometný hlouček (Bren Group). Od roku 2017 je naše družstvo plně motorizováno - k bojovým přesunům používáme Universal Carrier - obrněný pásový transportér.

Všichni členové jednotky se snaží svým konáním nezpronevěřit svým vzorům a nadále šířit dobré jméno 12.čety, jako jedné z opor Armády Jeho Veličenstva.