Základní mírovou i doplňovací jednotkou britské armády je pluk (Regiment). Většinou jde o útvary se staletou tradicí, pevně spjaté s určitým územím - např. Durham Light Infantry, Sherwood Forresters, Royal Musketeers apod. Označení své domovské jednotky nosí vojáci nejčastěji ve formě odznaku na pokrývce hlavy (Cap Badge) a obloučku na rameni (Shoulder Title). V případě války pak tyto pluky teritoriální armády vysílají do pole jednotlivé prapory (Battalion), přičemž sídlo pluku nadále slouží jako výcviková a doplňovací základna. Tyto prapory jsou pak dle potřeby slučovány do brigád (Brigade) a z brigád jsou pak formovány divize (Division). Divizi obvykle tvoří tři brigády a další podpůrné jednotky. Divizní znak nalezneme na uniformě obvykle pod plukovními obloučky - v případě 56.divize je to černá kočka na červeném poli (tzv. Dick Whittington's Cat). Pod divizním označením se nacházejí brigádní proužky (Arm of Service Strips), jejichž počet označuje postavení brigády v rámci divize (Junior, Intermediate nebo Senior) a dále jejich barva značí příslušnost k typu zbraně. Pod brigádním znakem se pak ještě může (ale nemusí) nacházet plukovní, případně praporní znak (Regimental Flash).

Celá problematika je samozřejmě daleko složitější a výše uvedený model nelze aplikovat na všechny jednotky britské druhoválečné armády. Toto je pouze velmi stručný úvod do tématu!
Zpět >>>