Zpět / Back


                                     Výcvik na pásovém transportéru Universal Carrier No.1 Mk.III 
                                          Field training with Universal Carrier No.1 Mk.III