Zpět / Back
             Konečně doma, květen 1945, Pomezí u Chebu, Československo, akce Bahna 2010 (společně s Rotou Nazdar)
                         Homeland finally, May 1945, Pomezí u Chebu, Czechoslovakia, Bahna 2010 event 

              Fotografie použita s laskavým svolením autora / Courtesy Adam Hnízdil