Zpět / Back
               "Benešovi muži" - skupinové foto čechoslováků před pevností, duben 1943, výcvikový prostor někde v Anglii, akce Puurs 2012
    "Beneš's Men" - group photo of Czechoslovakian soldiers in the Fort, April 1943, training area somewhere in England, Puurs 2012 event