Zpět / Back
          Přesun do nové palebné pozice - okolí přístavu Dunkerque, podzim 1944, v rámci Vzpomínky na gen. Ingra, Vlkoš 2009
      On the move to the new position - surroundings of Dunkirk harbour, Autumn 1944, part of Gen. Ingr's remembrance, Vlkos 2009 

              Fotografie použita s laskavým svolením autora / Courtesy Pavel Chramosta