Zpět / Back
       Těžce ostřelovaný československý předsunutý bunkr, listopad 1944, prostor Dunkerque, Francie, akce Slovenské piesky 2012
              Heavily shelled czechoslovakian outpost, November 1942, Dunkirk area, France, Slovenske piesky 2012 event