Zpět / Back
          Příslušníci ČSOB před obsazenou pevnůstkou, listopad 1944, prostor Dunkerque, Francie, akce Slovenské piesky 2012
          GIABG members in front of captured bunker, November 1944, Dunkirk op. area, France, Slovenske Piesky 2012 event