Zpět / Back
                             Nálože položeny, listopad 1942, prostor Bordeaux, Francie, akce Frankton 2010
                              Mines set, November 1942, Bordeaux op. area, France, Frankton 2010 event