Zpět / Back
                   Posádka kajaku opouští cílový prostor, listopad 1942, prostor Bordeaux, Francie, akce Frankton 2010
                  Cockle crew is leaving target area, November 1942, Bordeaux op. area, France, Frankton 2010 event