Zpět / Back
             Universal Carrier No.1 Mk.III "Drsňák" v markingu motopraporu Čs. samostatné obrněné brigády, Myslív, červen 1945, akce TDL 2018
       Universal Carrier No.1 Mk.III "Drsnak" in the marking of motorised battalion of CIABG, Myslív, Czechoslovakia, June 1945, TDL 2018 event