Členové 4th batt. of Musketeers se snaží při vojensko-historických ukázkách používat takovou výstroj a výzbroj, která v maximální možné míře odpovídá historickým reáliím dané akce.

Výstroj povinná
Anglický název
Český název
Dodavatel
Battledress Serge Patt.37/40/Aust.
Battledress vlněný
Field Service Cap
Lodička
Helmet Steel Mk.II
Přilba ocelová Mk.II

Shirt Collarless (or KD Shirt)

Košile
Ankle (Ammo) Boots
Boty kotníčkové
Anklets
Spinky
Webbing Patt. 37
Řemení komplet
Basic Pouches Mk.II
Sumky
Entrenching Tool
Kopáček
Water Bottle
Polní láhev
Small Pack
Malá polní
Large Pack
Velká polní
 
Camouflage Face Veil
Šála maskovací
 
Mess Tins
Jídelní misky
 
Enamelled Mug
Smaltovaný hrnek
 
Helmet Net
Síťka na přilbu
 
Respirator Light Mk.II (Bag)
Plynová maska lehká (obal)
 

 

Kromě povinné výstroje vlastní členové jednotky rovněž celou škálu výstroje nepovinné, avšak pro použití při různých akcích velmi praktické a užitečné. Sem patří např. různé oděvní doplňky, maskovací oděvy, stany, celty, dobové osobní předměty apod. Výstroj uvedená v tabulce je pouze nezbytné minimum.

Výzbroj povinná (mužstvo)
Anglický název
Poznámka
Puška Lee-Enfield SMLE No.1 Mk.III
Bayonet Patt.07
 

Zpět >>>